Związki zawodowe - mechanizm transmisyjny między partią komunistyczną a masami.


Bieżące komentarze: matura z matematyki, oświataMatura rozszerzona z matematyki 5 maja 2011

Załóżmy, że X jest uczniem klasy maturalnej, uczył się na poziomie rozszerzonym i uzyskał zasłużoną ocenę końcową: dobry. Dzisiaj przystąpił do egzaminu maturalnego i zna wszystkie potrzebne do rozwiązania zadań wiadomości teoretyczne. Z jego punktu widzenia wśród 12 zadań były:

 • 3 zadania łatwe,
 • 9 zadań o średniej trudności.

Zadań bardzo trudnych nie było.

Wszystkie zadania (nawet te łatwe) wymagały dobrej orientacji w wykonywanych czynnościach, umiejętności logicznego rozumowania i sprawnego wykonywania obliczeń. Nie było zadań banalnych i uczeń słaby nie za bardzo miał na czym uciułać punktów - uczniowie przeciętni będą mieć słabe wyniki w tym roku...

Podsumowując: dobór zadań na tegorocznej maturze rozszerzonej był dość udany, ale przewidujemy wyniki gorsze, niż w roku ubiegłym.

Powyższa opinia jest naszą subiektywną opinią i ucieszymy się, jeżeli maturzyści uzyskają wyniki lepsze od progozowanych.

Matura podstawowa z matematyki 5 maja 2011

Załóżmy, że X jest uczniem klasy maturalnej, uczył się na poziomie podstawowym i uzyskał zasłużoną ocenę końcową: dobry. Dzisiaj przystąpił do egzaminu maturalnego i zna wszystkie potrzebne do rozwiązania zadań wiadomości teoretyczne. Z jego punktu widzenia było:

 • Na 23 zadania "zamknięte":  13 zadań łatwych, 8 zadań o średniej trudności i 2 zadania trudne.
 • Na 7 zadań "otwartych krótkiej odpowiedzi": 3 zadania łatwe, 2 zadania o średniej trudności i 2 zadania trudne.
 • Na 3 zadania "otwarte rozszerzonej odpowiedzi": 2 zadania o średniej trudności i 1 zadanie trudne.

Mówimy tu o przypuszczalnych odczuciach dobrego ucznia. Do matury przystępują jednak także ucziowie słabsi. Należy zatem stwierdzić, że matura podstawowa w tym roku nie była łatwa.

Powyższa opinia jest naszą subiektywną opinią i cieszymy się, jeżeli maturzyści uznają, że jednak matura była łatwa.

Wnioskowanie przez analogię

 • Wyobraźmy sobie, że idziemy do kina, by obejrzeć interesujący nas film. W trakcie seansu grupa wyrostków zaczęła się awanturować, wtargnęła na scenę, zniszczyła ekran, zaczęła niszczyć krzesła...

Spodziewamy się, że parunastu krzepkich policjantów spuści draniom łomot, a potem - gdy staną przed sądem - zostaną ukarani (zapłacą za poczynione szkody i dostaną kary wynikające z kodeksu karnego).

 • Wyobraźmy sobie, że idziemy na mecz piłkarski. W trakcie meczu grupa wyrostków zaczęła się awanturować, zniszczyła ogrodzenie, wtargnęła na boisko,  zaczęła niszczyć krzesła...

Co się dzieje? Policja nie interweniuje (bo się boi, by sytuacja się nie pogorszyła...), winni zostaną złapani albo i nie (bo mają zasłonięte twarze...), a karę zapłaci właściciel stadionu, czyli klub piłkarski.

Czy normalnemu człowiekowi przyszłoby na myśl, by karać właściciela kina?

Liczby bardzo małe i bardzo duże

Charakterystyczne dla ludzkiego umysłu jest słabe wyobrażenie o rzeczywistej wielkości liczb bardzo dużych i bardzo małych.

 • Taki elektron. Możemy go sobie wyobrażać jako kuleczkę o promieniu długości 2,82/1000000000000000 m. Prawie każdy kiwnie głową i skomentuje: liczba, jak liczba. Dopiero wtedy, gdy ktoś powie: "elektron jest tak mały, że jeżeli spadnie ci z góry na głowę i wyjdzie przez pięty, to z prawdopodobieństwem 99% w nic nie trafi", usłyszy zdumione aaa...
 • Wielkość zadłużenia naszego nieszczęsnego państwa. Wynosi w tej chwili (4 maja 2011 r.) ok. 832 miliardy złotych. W 2010 roku dorobiliśmy się 111 miliardów długu. Słyszymy komentarz: no tak, trochę długu jest. Gdy ktoś powie: co trzy dni nasz kochany rząd wydaje o miliard złotych więcej, niż ma", usłyszy eee...(czyli zaczyna docierać). Wobec tego zmniejszamy liczbę (bo 1 miliard to spora suma) i mówimy: co minutę nasz kochany rząd wydaje ponad 23 000 złotych więcej, niż ma. Teraz dopiero słyszymy aaa...

Czym zajmuje się MEN?

Myślę, że niewielu internautów odwiedzających internetowy serwis MEN zwraca na to uwagę - po prostu usiłuje znaleźć potrzebne informacje. Szukanie nie jest chyba łatwe, bo ostatnio MEN ogłosiło: "W odpowiedzi na Państwa sugestie dotyczące potrzeby wprowadzenia bardziej przejrzystej mapy strony internetowej ministerstwa i łatwiejszego dostępu do informacji, uruchomiliśmy nowe menu strony MEN (...)".

Co jakiś czas w serwisie MEN pojawiają się komunikaty. Na ile dotyczą one problemów bezpośrednio związanych kształceniem, czyli z praprzyczyną, dla której (ponoć) to ministerstwo zostało powołane? Na 10%. Mniej więcej co dziesiąty komunikat w jakiś tam sposób jest z procesem kształcenia związany. Reszta to wałkowanie jakichś biurokratycznych procedur, które istnieją tylko dlatego, że je "wdraża" i potem się nimi zajmuje MEN. Jakieś komisje, porozumienia, spotkania międzyresortowe, udziały w międzyrządowych konsultacjach, ogłaszanie dni czegoś-tam itd. itp.

Nic nowego pod słońcem.

Do czego prowadzi państwowa edukacja

Uniwersytet w Hamburgu przeprowadził badanie analfabetyzmu na grupie 8000 obywateli niemieckich. Otrzymane wyniki okazały się dla wielu szokujące. Wyniki badania:

 • 7,5 miliona osób w wieku 18-64 lat to analfabeci, co stanowi 14% osób w podanym przedziale wiekowym, z czego:
 • 300 000 obywateli niemieckich nie potrafi czytać i pisać w ogóle,
 • 2 miliony obywateli niemieckich jest w stanie przeczytać i napisać kilka przypadkowych słów,
 • 5,2 miliona jest w stanie zrozumieć krótkie zdania, ale nie rozumie czytanego tekstu,
 • 12% osób z wyższym wykształceniam uznano za analfabetów (!!!)

Naprawiać niemiecką oświatę będzie oczywiście winowajca, czyli ichniejsza minister edukacji i badań naukowych. W tej kwestii też nic nowego pod słońcem.

Ponawiamy niepopularne (na razie) pytanie: czy w świetle takich "wybitnych osiągnięć" państwowego nauczania przymus szkolny i samo istnienie tworu zwanego ministerstwem oświaty naprawdę są potrzebne?

Oczywiste pytanie

Komisja Europejska poinformowała, że w Polsce odsetek uczniów zagrożonych wtórnym analfabetyzmem spadł w ciągu 9 lat z 25% do 15%, a w całej UE problem ten dotyczy średnio 20% uczniów.
Mamy zatem taką sytuację:

 1. młody człowiek idzie do szkoły, gdzie nabywa umiejętności czytania i pisania,
 2. następnie kontynuuje naukę przez 5, 10 czy ile tam lat i...
 3. staje się wtórnym analfabetą, jeszcze w trakcie nauki szkolnej!

Nasuwa się oczywiste pytanie: czy w trakcie nauki szkolnej uczeń nie musi ani czytać, ani pisać (skoro zapomina), a jeżeli musi i tego nie robi, to po co zmusza się go do łażenia do szkoły?!


Pozostałe komentarze:
-1--2--3--4--5--

-6--7--8--9--10--

-11--12--13--14--15--

-16--17--18--19--20--

-21--22--23--24--