Prawo ilości. Zawsze jest czegoś za mało.


Bieżące komentarze: matura z matematyki, oświataPolecamy

Matmatura to internetowa aplikacja, która przygotuje Cię do matury z matematyki w Twoim własnym domu.

Matmatura uczy przez krótkie filmiki z wytłumaczonymi zagadnieniami oraz interaktywnym systemem z zadaniami. Uczniowie mogą pominąć to co jest za proste lub obejrzeć kilka razy to co jest dla nich trudne. System przyznaje punkty za obejrzane filmiki i zrobione zadania motywując ucznia i mówiąc mu na jakim etapie przygotowań do matury się znajduje.

Z takiej formy nauki korzystają uczniowie np. w Stanach Zjednoczonych, ze stron takich jak Khan Academy czy Grockit.com uczą się do egzaminów miliony osób.

Obecnie na serwis matmatura.net oferuje intensywny kurs "Matura w miesiąc" dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, w którym tłumaczy maturalne pewniaki – zadania, które najczęściej pojawiają się na maturze.

Strona dostępna jest pod adresem www.matmatura.net

Pocałujta w ... wójta

W dniu 24 stycznia 2014 r. na adres Biura Organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej wysłałem wniosek o weryfikację decyzji o dopuszczeniu do użytku szkolnego podręcznika do 4 klasy szkoły podstawowej "Matematyka wokół nas", którego autorami są Helena Lewicka i Marianna Kowalczyk.

Żadnej odpowiedzi do tej pory nie otrzymałem (mamy dziś 20 marca 2014 r.), a to oznacza, że pracownicy MEN mają obowiązujące prawo w głębokim poważaniu. Zgodnie z kpa:

  • Organ właściwy do załatwienia wniosku powinien załatwić wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
  • Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
  • O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się wnioskodawcę.
  • O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.


Mój wniosek uzasadniałem tym, że dwa  rozdziały w/w podręcznika zawierają merytoryczne i dydaktyczne błędy. W rozdziałach tych przyjęto, że słowa "kąt prosty" nie są poprawną odpowiedzią na pytanie: "Podaj nazwę kąta, który ma miarę 90 stopni".

Absurdalności takiego ustalenia nie muszę uzasadniać. Jest dla mnie jasne, że sprawie ukręci łeb postronek zamilczenia. Autorki wspomnianego podręcznika pełniły lub pełnią funkcje "rzeczoznawcy" i "eksperta" MEN. Ciekawe, czy będą pracować nad nowym, obowiązkowym dla wszystkich SUPER-PODRĘCZNIKIEM, czyli najnowszym "pomysłem" naszej kabaretowej władzy.

Tadeusz Socha

Nazwa kąta - kontynuacja

Jeden z podręczników do czwartej klasy szkoły podstawowej naucza, że słowa "kąt prosty" to nie jest nazwa kąta. Oto tematy dwóch zadań:

1.   Zadanie dla uczniów szkoły podstawowej:

Podaj nazwy  kątów  o miarach:

  • 50 stopni,
  • 90 stopni,
  • 180 stopni,
  • 150 stopni.

2.   Zadanie ze zbioru zadań dla gimnazjalistów:

Podaj nazwę kąta, który tworzy styczna do okręgu z promieniem poprowadzonym do punktu styczności.

Jestem bardzo ciekaw, jakie rozwiązania tych zadań zaproponowaliby autorzy w/w podręcznika? Mam nieodparte wrażenie, że zadałem pytanie retoryczne.

to be continued...

Rozwiązanie konkursu

Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili czas i wzięli udział w konkursie. Niestety nie było poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe. Nikt nie domyślił się, jakie uzasadnienie podał nauczyciel stwierdzając, że podkreślone zapisy są błędne. Kilka odpowiedzi zawierało jednak rozwiązania, które nauczyciel poprawiający sprawdzian uznałby za poprawne. Oto jedno z zaproponowanych rozwiązań:

Rozwiązanie zadania

Zad.4a) kąt LIS=90
Zad.4b) kąt MAK=120
Zad.5a) kąt JKL oraz LKJ
Zad.5b) kąt UWX oraz XWU

Pora teraz na ujawnienie, jak nauczyciel uzasadnił swoją poprawę. Dlaczego według niego w przykładowym zadaniu 4a odpowiedź "ten kąt nazywamy kątem prostym" jest błędna. Oto jego uzasadnienie:

"Kąt prosty" to nie jest nazwa kąta, tylko podanie typu kąta. Tak mówi podręcznik. Nazwa kąta to zapis w postaci "kąt ABC" i próba uczenia czegoś innego będzie skutkować tym, że dzieci nie zdadzą sprawdzianu po szkole podstawowej".

Historia tego sprawdzianu ma ciąg dalszy. Temat będzie kontynuowany. Co prawda nie ma to wiele wspólnego z egzaminem maturalnym, ale czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na maturze trąci.

W tej chwili bardzo proszę o przesyłanie swoich sugestii, przemyśleń i wniosków n/t omawianego sprawdzianu - ciekawsze zostaną opublikowane. Warto przekazać informację o tym ciekawym sprawdzianie znajomym nauczycielom matematyki - może też będą chcieli się wypowiedzieć. Opinie należy przesyłać poprzez zakładkę KONTAKT  lub na e-mail: tadesor(małpka)gmail.com.

to be continued...

Zagadka

Na sprawdzianie z matematyki w czwartej klasie szkoły podstawowej znalazły się takie oto dwa zadania:

zadania matematyka

Nauczyciel podkreślił czerwonym kolorem błędne zapisy i jak widać - nie przyznał kompletu punktów.

Ogłaszam konkurs.

Kto pierwszy udzieli prawidłowych odpowiedzi na obydwa pytania otrzyma komplet e-booków wspomagających naukę do matury z matematyki na wybranym przez siebie poziomie (opis pod linkiem: OPIS E-BOOKÓW).

Odpowiedzi należy przesyłać poprzez zakładkę KONTAKT  lub na e-mail: tadesor(małpka)gmail.com.

Pytania:

  1. Jakie uzasadnienie podał nauczyciel stwierdzając, że podkreślone zapisy są błędne.
  2. Podaj (poniekąd wynikające z 1.) prawidłowe rozwiązania zadań.

Konkurs kończymy 31 stycznia 2014 r.

Miłej zabawy.

Odwrócenie tendencji?

W ciągu kilku ostatnich lat dało się zauważyć dziwne stanowisko Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wyrażało się ono w sposobie punktowania zadań, które CKE wybierała na egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym. Ilość punktów, które można było uzyskać za rozwiązanie zadania zależała nie od jego stopnia trudności, tylko od ilości linijek tekstu, który stanowił rozwiązanie zadania.  

Efekty takiego postępowania były zabawne, bo najmniejszy procent zdających rozwiązywał zadania punktowane 0-3 - czyli te, za które można było zdobyć najmniejszą ilość punktów. Prawdą jest, że rozwiązania tych zadań mieściły się w kilku linijkach. Prawdą jest też, że ich stopień trudności był największy (najlepszym badaniem stopnia trudności zadania jest rozwiązanie go przez dużą ilość osób reprezentujących  różnorodny poziomu umiejętności i wiedzy matematycznej).

W grudniu 2013 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała przykładowy arkusz maturalny na maturę 2015. Po przeanalizowaniu zadań z tego arkusza stwierdziłem, że chyba wróciła normalność. Najlepszym przykładem są tu dwa zadania punktowane w skali 0-6 punktów (zadania o numerach 16 - 17), które można rozwiązać w maksimum dziesięciu linijkach tekstu. Problemem jest wymyślenie metody. Taka praktyka na poziomie rozszerzonym powinna obowiązywać. Trudność zadania nie powinna być wyceniana jako ilość obliczeń do wykonania, bo umiejętność sprawnego liczenia na tym poziomie to oczywista oczywistość - po co zatem ją sprawdzać?

Rozmyślania po zakupach

Byłem na zakupach - czasem i facetowi się zdarza.
Na stoisku wędliny, mięso, sery i inne chciałem kupić ćwierć kilo sera o nazwie "złoty mazur". Rozmowa ze sprzedawczynią była ciekawa (kobieta w widełkach 25-35 lat - na oko):
- Poproszę ćwierć kilo złotego mazura.
- Kilo?
- Ćwierć kilo.
Moje słowa były z akcentem na ćwierć, rzecz jasna.
Tu przerwa, bo niewiasta kroi...

Zaniepokojony jej zapracowaniem, musiałem przerwać te wysiłki pytaniem:
- Nie za dużo pani kroi tego sera?
- Przecież chciał pan kilo!
- Ćwierć kilo!
(Tu wyobraź sobie czytelniku zdumioną, niewieścią twarz)

Przypomniałem:
- Ćwierć kilo! 25 deko!
- To nie mógł mi pan tak od razu powiedzieć? Skąd mam wiedzieć ile to jest?! Tu tak do mnie nikt nie mówi!!!

Gdy już ochłonąłem, pomyśłałem sobie: przecież ta osoba skończyła jakąś średnią szkołę, choćby nawet i zawodową. Teraz pracuje jako sprzedawca i nie wie co to jest ćwierć.

A tu ogłosiło niedawno, że jakieś tam badania "PISA 2012" wykazały, że nasi gimnazjaliści są w światowej czołówce! Potrafią rozumować, wyciągać wnioski i mają w główkach wiedzę niezbędną to czynienia tych cudów.
Ale nie wiedzą co to jest ćwierć.

Przed kwadransem dostałem informację, że na ćwiczeniach z analizy matematycznej, na jednej z lepszych polskich uczelni, na jednym z lepszych kierunków (bardziej obleganych - z wysokim progiem przy kwalifikacji na studia) pewna studentka usiłowała obliczyć granicę przy x dążącym do plus nieskończoności z prawej strony.

W pierwszym odruchu skomentowałem: baba tam zajrzy, gdzie diabeł nie może.
Teraz mam jednak rozterkę: czy ta granica przy x dążącym do plus nieskończoności z prawej strony i te ćwierć kilo nie wyszły z tego samego pieca?
Czy ta wiedza i umiejętności zaraz po wyjściu za szkoły jakoś się ulatniają?
I jak tu nie wierzyć defetystom twierdzącym, że polska szkoła nie uczy, tylko przygotowuje do wypełniania testów.


Pozostałe komentarze:
-1--2--3--4--5--

-6--7--8--9--10--

-11--12--13--14--15--

-16--17--18--19--20--

-21--22--23--24--25--

-