Linki do stron komisji egzaminacyjnych i wyższych uczelni

Linki do stron komisji egzaminacyjnych

Komisja nad komisjami:

Komisje okręgowe:

Linki do stron wyższych uczelni

Uniwersytety

Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Kardynała St.Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Zielonogórski
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Zachpdniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wyższe szkoły techniczne

Politechnika Białostocka
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Politechnika Częstochowska
Politechnika Gdańska
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Politechnika Koszalińska
Politechnika Krakowska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Politechnika Lubelska
Politechnika Łódzka
Politechnika Opolska
Politechnika Poznańska
Politechnika Rzeszowska
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska

Wyższe szkoły pedagogiczne

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Akademia Pomorska w Słupsku

Uczelnie ekonomiczne

Szkoła Główna Handlowa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uczelnie przyrodnicze, rolnicze

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest dziś jedną z najlepszych uczelni specjalistycznych w kraju. Oferuje nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych związanych z produkcją roślinną, chowem i hodowlą zwierząt, gospodarką żywnościową, biologią i biotechnologią, medycyną weterynaryjną, a także architekturą krajobrazu oraz inżynierią, kształtowaniem i ochroną środowiska. Szczegóły.


Wyższe szkoły morskie

Akademia Morska w Gdyni

Pozostałe

Collegium Civitas - niepaństwowa szkoła wyższa w Warszawie, pod patronatem Polskiej Akademii Nauk. Kierunki: socjologia, stosunki międzynarodowe, politologia, dziennikarstwo i filozofia, antropologia kulturowa. Także studia w języku angielskim i polskim (studia dwujęzyczne).
Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu - niepaństwowa szkoła wyższa. Od 1995 roku WSB-NLU jest liderem rankingu "Wprost" w kategorii niepaństwowych szkół biznesu i zarządzania. Utworzona w 1992 roku WSB-NLU została uhonorowana nagrodą Prezesa Rady Ministrów - Pro Publico Bono dla najlepszej inicjatywy społecznej lat dziewięćdziesiątych.
Kierunki:
- w języku polskim: Zarządzanie i marketing , Informatyka, Politologia
- w języku angielskim: Zarządzanie i marketing
Absolwenci otrzymują dwa dyplomy polski i amerykński (przyznawany przez National-Louis University z Chicago).