Pisząc maturę pamiętaj:

 • Pisz na temat: komentarze i obliczenia, nawet poprawne ale nie mające związku z poleceniem, nie podlegają ocenianiu.
 • Nie podaj kilku różnych rozwiązań: przyznają ci zero punktów. Rozwiązanie lub jego fragment, który uważasz za błędny przekreśl w taki sposób, by nie było żadnych wątpliwości, że nie należy brać go pod uwagę przy ocenianiu pracy.
 • Pamiętaj, że brudnopis nie podlega ocenie.
 • Nie przeceniaj wagi błędów: jeżeli pomylisz się, a dalsza część rozwiązania konsekwentnie wykorzystuje błędny wynik obliczeń, za tę dalszą część możesz uzyskać sporo punktów.
 • Przedstawiaj nie tylko obliczenia, ale także tok rozumowania - zwłaszcza wtedy, gdy zapis nie wynika bezpośrednio z poprzedniego.
 • Pisz czytelnie i wyraźnie: egzaminator jest też człowiekiem, może być zdenerwowany nieczytelnym pismem i w efekcie niżej oceni pracę.
 • Nie sugeruj się ilością punktów przyznawanych za zadanie. Dużo punktów, to niekoniecznie trudne zadanie - tak oceniają dane zadanie urzędnicy CKE. Dla Ciebie zadanie ocenione jako trudne, może być zadaniem łatwym.
 • Nie zapomnij o formalnych ograniczeniach na egzaminie maturalnym:
  1) obowiązuje zakaz używania ołówków oraz niebieskich długopisów - wszelkich odpowiedzi (w tym tworzenie rysunków oraz wykresów matematycznych) udzielamy za pomocą czarnego długopisu lub pióra z czarnym atramentem,
  2) obowiązuje zakaz używania kalkulatorów z parametrami wykraczającymi poza podstawowy zakres działań matematycznych oraz telefonów komórkowych.