Usługi: rozwiązywanie zadań on-line

Oferujemy opracowanie wybranych zagadnień.

 1. Zakres: materiał szkoły średniej i przygotowanie do matury z matematyki.

 2. Należy podać temat do opracowania, np.
  • Jak wyznaczać dziedzinę funkcji.
  • Dlaczego dowód niewprost przeprowadza się w taki właśnie sposób.
  • Na czym polega rozwiązywanie zadań optymalizacyjnych.

  Pytania mogą być szczegółowe lub ogólne.

 3. Należy podać poziom opracowania: rozszerzony lub podstawowy.
  Rozszerzony - na poziomie klasy realizującej poszerzony program nauczania matematyki, albo matury rozszerzonej.
  Postawowy - na poziomie klasy realizującej podstawowy program nauczania matematyki, albo matury podstawowej.

 4. Temat do opracowania należy wysłać e-mailem na adres tadesorcom

 5. Cena za usługę ustalana jest indywidualnie w zależności od przewidywanego czasu pracy na opracowanie tematu - informacja o proponowanej cenie będzie wysłana w podobny sposób (e-mailem lub sms-em). Orientacyjna cena to 40 PLN za 60 minut pracy.

 6. Jeżeli cena zostanie uzgodniona przystępujemy do opracowania tematu.

 7. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie, opracowanie w postaci pliku w formacie lub pdf przesyłamy pocztą elektroniczną.

 8. Stałym klientom począwszy od trzeciej usługi wysłyłam rozwiązania przed otrzymaniem opłaty.

Opłaty można dokonać w następujący sposób:

 1. Przez serwis Allegro po uzgodnieniu z administratorem (KONTAKT)

 2. Dokonując Wpłaty przelewem bankowym (DANE DO PRZELEWU).